EL DISCRET ENCANT DE LA BURGUESIA.


L´equip de Govern de l´Ajuntament de Simat de la Valldigna (PSOE) amb el recolzament del PP, ha decidit recòrrer a la via judicial, la resolució de la Conselleria de Territori i Habitatge, la qual, va anul.lar la homologació del pla parcial del sector est ( què contempla una macourbanització i camp de Golf), al demostrar-se què estava incorrent a moltes infraccions què marca la Llei. Es tracta del primer municipi del País Valencià que recorre una decissió d´aquest tipus, i també és molt peculiar, ja què un dels propis partits que presentaran aquest recurs (PP), és a dia d´avui el mateix que està al capdavant de la mateixa Conselleria de Territori.
 

EL DISCRET ENCANT DE LA BURGUESIA.

A les portes del canvi de Legislatura, sembla una "maniobra" molt oscura per part dels partits "pro-PAIS" què tenim a Simat, PSOE i PP, amb l´afegit que només 1 integrant de les dues formacions que presentaran el recurs, formarà part de les noves candidatures. Des del Bloc de Simat, no estem en contra, ni ho estarem mai, d´un desenvolupament de la nostra localitat, però no a qualsevol preu, i el preu què a dia d´avui volen els senyors dels "grans" partits, és el del "servilisme" polític a les grans empreses constructores, què són les que malauradament estan dirigint el destí de molt bona part d´Ajuntaments del País Valencià i de tot l´Estat Espanyol, en forma de pressions directes sobre Alcaldes i Regidors, oferint grans avantatges per tots els seus habitants, però que finalment són cortines de fum, què ni dónen ni donaran treball directe per nosaltres, ja que són les pròpies grans constructores les que s´encarreguen de tot el procés "faraònic" de construccions, venda, promoció i manteniment de les seues "super-macrourbanitzacions".

           

            Com a habitant de Simat, hem faig algunes preguntes; per què s´intenta aquesta maniobra a 3 setmanes de les eleccions? per què l ´Ajuntament no s´ha preocupat de realitzar en 3 dècades el tant esmentat Polígon Industrial i arribar a acords amb empreses per instal.larse a Simat? Per què fan ara un estudi “tècnic” de protecció del Monestir? Per què es passen pel "forro" un informe detallat del CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA aon es demana clarament la protecció de tot l´entorn del Monestir de la Valldigna, de l´antiga Mesquita de la Xara i aon també  mostra la preocupació del President d´aquesta entitat (Sr. Santiago Grisolía) perquè es puga construïr al voltant d´aquests monuments? per què tenim un Govern local què disfressat de polítics d´esquerres està fent una competència a qualsevol Ajuntament governat pel PP?

 

            L´única solució a aquest contenciós, passa per tornar a redactar un PGOU què acomplisca escrupulosament la legalitat vigent,  mirant els interessos generals de Simat i dels simaters i no el de uns quants especuladors amb ganes de fer "caixa" abans de què la "bombolla" explote als seus nassos, amb un creiximent sostenible de la població, amb un desenvolupament clar i directe de l´activitat industrial inexistent a dia d´avui, i un clar recolzament als emprenedors locals, i una recerca intensa d´alternatives econòmiques per a la població.

 

Eixe és el Simat què volem per a tots, PER A TOTS i no només per a quatre.

 

Agustina Brines i Sirerol

Candidata a l´Alcaldia de Simat de la Valldigna pel Bloc Nacionalista Valencià.