Aço es una vergonya.


Aço es una vergonya. L' Ajuntament de Gandia anira a la fira de Frakfurt junt en la delegacio de cultura catalana per ser el lloc d'Ausias March i Joanot Martorell.
 

Aço es una vergonya.

No sabia que Gandia fora una ciutat catalana, ni pensava que quan Joanot Martorell diu en el Tirant lo Blanch que escriu en llengua valenciana, lo que volia dir era que heu fea en catalá. Segurament es que els valencianistes vegem fantasmes catalanisaors per totes parts.

http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2549774&p_edi=General

Pero ademes ¿mos costará algun euro als gandians anar ad eixa fira o els generosos catalans correran en el gasto? Seria interesant que algun regidor del nostre ajuntamen s'interesara per el tema, o per lo manco algun mig de comunicacio.

Alberto Pla. Coalicio Valenciana