Les “inversions” no frenen l’atur, i el golf menys