La zona azul y la ordenanza reguladora en Tots els colors del Verd

Joan Francesc Peris repasa en su sección la ordenanza reguladora del aparcamiento de pago en Gandia