La poca responsabilitat d'un govern inexpert i sense rumb