Carta abierta al Sr. Alcalde de Gandia D. Artuto Torró