La Mañana La Mascletà 2.0

La Mascletà 2.0 sobre... Fallas en septiembre adaptadas a la Covid