La Mañana La Mascletà 2.0

La Mascletà 2.0 sobre... el programa de actos del 1 al 5 de septiembre