CORRELLENGUA I JOSE MANUEL ORENGO D' ESTOCOLM

CORRELLENGUA I JOSE MANUEL ORENGO D' ESTOCOLM

S'ha escrit molt, i tot en el mateix sentit, sobre els fets ocorreguts durant l'ultim correllengua en Gandia. Està clar que el correllengua, molt llunt de ser un acte cultural, es una simple exaltacio de la llengua catalana i una proclamacio dels antiestatutaris e inconstitucionals, ademes de quimerics, països catalans, com demostren i proclamen els organisadors al llegir el seu manifest i en les banderes i proclames que exhibixen durant l'acte.

Tot aço bè patint-se en Gandia des de  fa molts anys en el recolzament moral, participatiu i sobre tot economic de l'Ajuntament. El poble de Gandia es rebelà i conseguí traure est acte tan ofensiu per al poble, de la Fira i Festes, pero encara el coloquen com a “altres actes amb motiu de la Fira i Festes” i molt propet d'estes dates, per tal de continuar confonent a la gent. No obstant, s'ha evidenciat el rotunt fracas d'est acte al desvincular-ho de la Fira i d'ahí el cabreig i rabia d'esta gent que aprofiten qualsevol cosa per a carregar contra el moviment valencianiste i fer-se propaganda.

 

            I anem als fets de l'ultim correllengua. Un any més el correllengua apareix per Gandia, la gent el rebuja i un grapat de jovens valencianistes decidixen manifestar-se en contra d'este. Ho fan pacificament, mostrant les seues senyeres i proclamant la valenciania del seu poble i el rebuig a la seua catalanisacio que vol impondre el fascisme independentiste catala. Tenen varis encontres en la manifestacio, en els que reben, per part dels catalanistes, insults, vixques a terra lliure (apologia del terrorisme), escoltar puta Valencia i un bon grapat d'ous que els “pacifics” manifestants del correllengua els llançaren, aixo ho pot corroborar un policia al que li esclataren un ou en el caixco . Mentres, la policia carregava contra els valencianistes apartant-los dels catalanistes i no permetent-los manifestar les seues idees i el seu rebuig a la provocacio del correllengua. Les imagens de les cárregues policials estan en internet, ho dic per lo que s'ha publicat tant de que la policia no va actuar i les pressions que s'han fet contra el delegat del govern fins obligar-lo a prometre aclarir l'agressio a la sra. Maite Peiro i fer detencions.

 

            Ixcà s'aclarixquen els fets i detinguen al desgraciat que va llançar la pedra. Lo que passa es que no el trabaran, puix tots els que chillen i reclamen, busquen en la direccio equivocada.  La pedra, segons reconeixia el diari levante el mateix dissabte, va eixir des de les seues files, de les files dels catalanistes, en tant mala pata que li pegà a un dels d'ells. Per que, ¿algu es creu lo de que un dels valencianistes s'infiltrá entre el correllengua i des d'allí llançà la pedra? ¡Che!, ¿ ningu ho va vore ni va fer res per evitar-ho o per detindre a eixe tiet i dir-li quatre coses i entregar-lo a la policia? Raro, raro, raro. Ara, el profit que li han tret ad este llamentable fet es bestial i lo pijor, han obligat a mullar-se a l'alcalde que ha promes l'any que ve encapçalar la manifertacio del correllengua en Gandia. ¡Nyas coca!

 

            El senyor Orengo, victima d'un seqüestre de quatre anys per part del bloc en l'Ajuntament de Gandia, encara patix el sindrome d'Estocolm. Recorde els seus primers discursos en perfecte valenciá del poble, a on les persones erem mosatros, els automovils vehiculs, les coses passaven entonces, l' Ajuntament proporcionava servicis i ... com poc a poc durant el seqüestre tot això anava convertint-se en nosaltres, vehicles, a les hores i serveis. La manipulacio patida fon molt gran.

 

            Pensavem que en el bloc fora de l'Ajuntament aço aniria tornant a les seues arrels, pero no. El sr. Orengo no deixa de pregar-li al bloc que li ajuden a governar, que s'unixquen al seu proyecte. ¿Algu ho enten? ¿No es fia del seu actual soci? O ¿Sera de veres que la plataforma es un mort portat per quatre vius i el sr. Orengo ya va preparant-se la proxima llegislatura? Per tant ¿no confia en les seues possibilitats de governar a soles?  

 

            I ara la pregunta que mos fem els valencianistes de Gandia, ¿en ares a demostrar que Gandia es un poble obert i tolerant ¿vindrá voste en mosatros si fem una manifestacio pacifica per a reivindicar la valenciania de Gandia, la nostra llengua valenciana, la nostra cultura i defendre la nostra identitat com a poble valenciá? ¿O només s'ajunta en els que reclamen llengua catalana per a Valencia, trauen banderes catalanes i independentistes i reclamen els països catalans per a Gandia?

 

            Crec sincerament, sr. Orengo, que això deu de mirar-se-ho, assentes tranquilament, recapacite i pense quin es el seu poble, quines son les seues arrels i que pensarien els seus antepassats si dema escoltaren atra volta, pero de la boca del seu alcalde, que Gandia es una ciutat catalana, per que aixo es lo que escoltem quan el veem a voste o als seus regidors passejant-se junt als del correllengua. A lo millor deuria tambe escoltar a l'atra part, beure l'elixir del valencianisme, que segur li sentaria molt be, li llevaria les taranyines dels ulls i voria al seu poble i la seua llengua més valenciana que mai i el tractament no seria de quatre anys, no, en un ratet que charrarem i quatre documents ho tindria clar i a partir d'ahi a parlar valenciá com li ensenyaren son pare i sa mare i a no tindre por de traure la nostra senyera el dia 9 d'octubre de cada any i a deixar de subvencionar el catalanisme en Gandia que tants diners mos costa als ciutadans, dels nostres imposts (casal Jaume I, correllengua, actuacions d' “artistes” i grups catalanistes, etc.)

 

            Un abraç i esperant la seua pronta recuperacio, un ciutada de Gandia i valencianiste.

 

Alberto Pla. Coalicio Valenciana - Gandia