EL BLOC ES FA

EL BLOC ES FA

Por
159

¿A quí volen enganyar? Des de el seu naiximent, concebut per CiU des de Catalunya i darrere el fracas de UPV, la constant del bloc ha segut despreciar els nostres simbols, la Senyera en blau i coroná, el nostre magnific himne, escrit per l'ilustre mestre Serrano i la denominacio d'Antic Regne de Valencia per al nostre poble.

El bloc sempre ha portat per bandera la quatribarrá, com a simbol catalá, no com el d’Arago que es lo que vertaderament ha segut, l’himne el sustituixen per un cant de tabalet i dolçaina, que com a peça musical del folcklore valenciá esta be, pero com a himne no li aplega a la sola de la sabata de la gran composicio musical que es el del mestre Serrano. Deixarem a banda si uns preferixen ofrenar glories a Espanya o simplement cantar baix dels plecs de la nostra Senyera. I sobre la denominacio del nostre territori obliden, conscientment, la grandea del poble valenciá, que ha segut regne des de els temps dels araps, desprecien el nostre Estatut i li diuen pais Valenciá, clar, com a part del paissos catalans.

 

No oblidarem que en Gandia, ha segut el bloc qui ya fa anys ha prohibit qu’el 9 d’Octubre es traga la nostra Senyera al carrer i es cante l’himne de Valencia per a celebrar la reconquista del nostre Regne, pel rei d’Arago Jaume I. Per supost, al sr. Orengo les presions de Moya no li van costar molt d’obedir, es més, enguany que no tenia per qué haver-ho complit tambe ho ha fet, pel seu gust, puix ya sabem Orengo de quin peuet coixeja.

 

I apleguem al tema llingüistic. El bloc asumix lo que dicte la avll. Clar home, faltaria més, una academia pactá entre Zaplana i Pujol per a fer convergir la llengua valenciana en la catalana a canvi del respal de CiU al PP d’Aznar. Ara resulta que lo bo per al bloc era lo que decidiren Zaplana i Aznar. Ya s’els vea el plumeret ad estos “progresistes” pactant en tants pobles en el PP. ¿Per qué no asumixen les Normes del Puig que son autentiques valencianes, aprovaes per les Corts Valencianes durant el govern d’UCD i en les quals es redactá el primer Estatut d’Autonomia Valenciá? Al bloc lo que li va es la Convergencia i Unio en lo catala.

 

Ara el bloc s’ha donat conter que lo que ells predicaven no aplegava al poble valenciá, que te molt clar quins son els seus simbols i la seua denominacio i tot lo que ol a catala, crea un cert rebuig i s’abracen a la Senyera Valenciana i al nostre himne com a ultim recurs, i tapant-se el nas, perque no ho fan per amor a lo nostre, simplement per supervivencia de partit i de bujaca. Mos tornaran a dir qu’ells son el valencianisme, pero aixina com antes mos entrava la risa al sentir-los dir aixo i portar en la ma una quatribarrada, cantar la muixeranga i proclamar els paissos catalans, ara ho faran en els nostres simbols per a enganyar al poble perque ells continuen pensant en lo mateix, la Convergencia i Unio total en Catalunya. Ho vorem en les eleccion europees molt claret. No oblidarem mai que per al bloc ser valencians, es la seua manera de ser catalans no es podia explicar millor lo que son, en una sola frase, dita pel penos personaje Joan Fuster. Puix be senyors del bloc, si eixe es el vostre nacionalisme valencia, es dir deixar de ser espanyols per a pasar a ser catalans, mosatros preferirem ser un braç d’Espanya ans qu’el cul de Catalunya. No mos enganyareu.

 

Alberto Pla, Coalicio Valenciana - Gandia

 


TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR