l'Ajuntament de La Font d'en Carròs ha començat els treballs de manteniment de camins rurals

l'Ajuntament de La Font d'en Carròs ha començat els treballs de manteniment de camins rurals

Por
97

l'Ajuntament de La Font d'en Carròs ha començat els treballs de manteniment de camins rurals dins del terme municipal. Per a tal finalitat han estat contractades 5 persones (1 cap i 4 peons) durant un període de quasi 3 mesos, a través d'una subvenció del SERVEF, dins del programa PAMER.

També, l’ajuntament de La Font d’en Carròs prompte començarà les obres consistents en la instal·lació d’hidrants ubicats al Tossal Gros, a la partida de la Plana i al Pou d’aigua del municipi de La Font. Al mateix temps realitzarà l’obertura d’un talla-focs perimetral a la zona del Tossal Gros. Tot això encaminat a la prevenció d’incendis forestals. Està prevista també la construcció de dos torradors més a la zona del parc de la Plana, una zona d’oci coneguda pels habitants de La Font i també amb molta concurrència per part de les poblacions dels voltants, per a donar un millor servei al parc tot i tenint cura d’evitar incendis. Totes estes actuacions estan subvencionades per la Conselleria de Medi Ambient amb una aportació de 30.000 euros, que representa el 100 % del cost total.

 

Una altra de les actuacions a realitzar per part de l’ajuntament de La Font d’en Carròs és l’electrificació dels camins rurals de la zona del Terrer i del camí a Potries, que són dos zones molt importants dins del terme municipal. Estes obres estaran finançades en part amb una aportació de 6.837 euros per part de l’Agència Valenciana de Turisme, dins del programa d’actuació PLAVER.